Anpan
GakiArchives
2782 0 0 Kiki
Apple Juice
GakiArchives
2718 0 0 Kiki
Beer
GakiArchives
2710 0 0 Kiki
Bread
GakiArchives
2438 0 0 Kiki
Canned Coffee
GakiArchives
2781 0 0 Kiki
Canned Tuna
GakiArchives
2426 0 0 Kiki
Castella
GakiArchives
2305 0 0 Kiki
Cheese
GakiArchives
2459 0 0 Kiki
Chili Oil
GakiArchives
2655 0 1 Kiki
Chocolate
karin4
1828 0 0 Kiki
Corn Soup
karin4
1375 0 0 Kiki
Curry
karin4
2510 0 0 Kiki
Fish Sausage
GakiArchives
2475 0 0 Kiki
Frozen Fried Rice
GakiArchives
4040 0 0 Kiki
Green Tea
GakiArchives
1935 0 0 Kiki
Ham
Ham
GakiArchives
2414 0 0 Kiki
Instant Miso Soup
karin4
1171 0 0 Kiki
Instant Rice
karin4
2019 0 0 Kiki
Jam
Jam
GakiArchives
2310 0 0 Kiki
Ketchup
GakiArchives
2421 0 0 Kiki
Lemon Tea
GakiArchives
2068 0 0 Kiki
Matsumoto Starbucks
GakiArchives
2080 0 0 Kiki
Mayonnaise
GakiArchives
2224 0 0 Kiki
Melon Bread
GakiArchives
2882 0 0 Kiki
Mentsuyu
karin4
5497 0 0 Kiki
Milk
GakiArchives
2224 0 0 Kiki
Mizu Yokan
GakiArchives
2143 0 0 Kiki
Natto
errexis2
16530 0 0 Kiki
Non-alcoholic Beer
GakiArchives
2348 0 0 Kiki
Oolong Tea
karin4
1128 0 0 Kiki
Orange Juice
GakiArchives
2207 0 0 Kiki
Ponzu
GakiArchives
1657 0 0 Kiki
Potato Chips
GakiArchives
2962 0 0 Kiki
Pudding
GakiArchives
2344 0 0 Kiki
Steamed Buns
GakiArchives
2492 0 0 Kiki
Tea
Tea
karin4
2162 0 0 Kiki
Tobacco
karin4
3235 0 0 Kiki
Tomato Juice
GakiArchives
2104 0 0 Kiki
Tonkatsu Sauce
errexis2
2390 0 0 Kiki
Toothpaste
GakiArchives
1835 0 0 Kiki
Yakiniku no Tare
GakiArchives
2304 0 0 Kiki
Yakisoba
karin4
2302 0 0 Kiki
Yogurt
GakiArchives
2203 0 0 Kiki